Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΙI

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER Ι

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 Α΄ΤΑΞΗΣ