Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΙI

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER Ι

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ